bip

Kontrole przeprowadzone w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu

2023 rok

08.09.2023 r. – 29.09.2023 r. kontrola w zakresie: Analiza procesu przygotowania postępowania o zamówienie publiczne, remontowe lub inwestycyjne oraz jego realizacja i rozliczenie w latach 2021-2022 przeprowadzona przez Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego woj. K-P w Toruniu.

2022 rok

12,17.05.2022 r. – kontrola sprawdzająca wykonanie środków prawnych wydanych w kontroli nr rej. 020224-53-K054-Ws01/21, przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy

28.03.2022 r. – kontrola w zakresie spełniania wymogów formalno-prawnych dla celów wydania decyzji zezwalającej na wykonywanie pracy lub innej pracy zarobkowej przez dziecko

28.02.2022 r. – 25.03.2022 r. kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT w 2021 roku przeprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2021 rok

03.11.2021 r. – 08.12.2021 r. – kontrola problemowa gospodarki finansowej Teatru przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy

13, 26.10; 23, 26.11. 2021 r. kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

07.10.2021 r. – kontrola ogólna archiwum zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Toruniu

Protokół z kontroli

04.08.2021 r. – kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania zadań obronnych, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Protokół z kontroli

09,15,16.04. 2021 r. – kontrola spełniania wymogów formalno-prawnych oraz w zakresie BHP dla celów wydania decyzji zezwalającej na wykonywanie pracy lub innej pracy zarobkowej przez dziecko przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

18.01.-18.02. 2021 r.- kontrola funduszu wynagrodzeń instytucji kultury, wybrane zagadnienia z ZFŚS za lata 2019-2020 r. przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Joanna Górko

Dokument z dnia: 8 lutego 2024

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę