bip

18.06.2024

Wykaz ofert, otrzymanych w związku z ogłoszeniem na wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków teatralnych wraz z informacją o dokonanym przez Teatr Horzycy wyborze

Informacja

7.06.2024

Dyrektor Teatru Horzycy zawiadamia o naborze ofert na wykonanie okresowej kontroli elementów obiektów budowlanych, użytkowanych przez teatr. Termin składania ofert: 14.06.2024 do godz.10:00. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu:

Ogłoszenie

16.01.2024

Informacja o wybranej ofercie na wykonanie 5-letnich pomiarów elektrycznych w budynkach Teatru Horzycy

15.01.2024

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie

09.01.2024 godz.15:24

Dyrektor Teatru Horzycy zawiadamia o naborze ofert na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach teatru. Termin składania ofert: 15.01.2024 do godz. 12:00. Szczegółowe informacje wraz z formularzem oferty poniżej:

Ogłoszenie

Formularz oferty

07.11.2023 godz.15:30

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu zaprasza do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Teatru za lata 2023 i 2024.

Oferty prosimy przesłać na adres mailowy: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl lub na adres: Teatr im. Wilama Horzycy, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń w terminie do 25.11.2023 r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje poniżej:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

maj 2023

Dyrektor Teatru Horzycy zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli elementów budowlanych użytkowanych przez teatr. Termin składania ofert: 31.05.2023 Szczegóły zapytania poniżej:

Ogłoszenie

kwiecień 2023

Protokół z postępowania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykaz ofert biorących udział w postępowaniu

marzec 2023

29.03.2023

Dyrektor teatru im. Wilama Horzycy zawiadamia o naborze ofert na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach teatralnych. Szczegółowe informacje poniżej:

Ogłoszenie

Formularz oferty

Na Państwa oferty czekamy do 05.04.2023 r. do godziny 12:00

20.03.2023

Informacja o wybranej ofercie

Teatr im. Wilama Horzycy ogłasza nabór ofert na wykonanie trzech konstrukcji stalowych. Szczegóły oferty poniżej:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

styczeń 2023

Protokół z wyboru oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku zabytkowym teatru

Informacja o wybranej ofercie

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu ogłasza nabór ofert na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku zabytkowym teatru. Szczegóły oferty poniżej:

Ogłoszenie

Formularz oferty

Termin przyjmowania ofert: 26.01.2023 r.

październik 2022

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu zlokalizowanego przed budynkiem zabytkowym teatru od strony ul. Fosa Staromiejska, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t. Szczegóły zapytania oraz załączniki do oferty poniżej:

Ogłoszenie

Regulamin postępowania przetargowego

Załączniki do regulaminu:

  1. Załącznik nr 1 – mapa terenu przeznaczonego na wynajem
  2. Załącznik nr 2 – projekt umowy dzierżawy
  3. Załącznik nr 3 – formularz oferty

Oferty należy składać w sekretariacie teatru do dnia 07.11.2022 r. do godziny 11:45

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi odśnieżania i uszarstniania terenu parkingu i chodnika obiektów podanych w załączniku, w sezonie 2022/2023

Ogłoszenie

załącznik do ogłoszenia

maj 2022

Ogłoszenie o wybranej ofercie

kwiecień 2022

Dyrektor Teatru Horzycy w Toruniu ogłasza nabór ofert na wykonanie okresowej kontroli (przeglądu rocznego) elementów obiektów budowlanych użytkowanych przez teatr. Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie

marzec 2022

Dyrektor Teatru Horzycy w Toruniu zawiadamia o naborze ofert na remont podłogi sceny w budynku Sceny na Zapleczu. Szczegóły poniżej.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Rzut sceny

marzec 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z wyboru ofert

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie

luty 2022

Dyrektor Teatru Horzycy w Toruniu zawiadamia o naborze ofert na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach teatru. Szczegóły poniżej.

Ogłoszenie

Formularz oferty

styczeń 2022

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku zabytkowym teatru

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie

grudzień 2021

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiarów elektrycznych. Szczegóły oferty poniżej.

Ogłoszenie na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku zabytkowym teatru

Formularz oferty

kwiecień 2021

Ogłoszenie na wykonanie okresowej kontroli elementów obiektów budowlanych  użytkowanych przez Teatr

marzec 2021

Ogłoszenie na wykonanie pomiarów elektrycznych

Formularz oferty

Protokół z wyboru oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych

Zapytania ofertowe – archiwum

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Magda Konopacka

Dokument z dnia: 18 czerwca 2024

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę