bip

Ogłoszenie wymagane przez Ustawę o Rachunkowości – Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 187, z dnia 24 września 2020 r., poz. 49284, str. 163-173

Rok 2023

Bilans na dzień 31.12.2023 r.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2023-31.12.2023 r.

Rok 2022

Bilans na dzień 31.12.2022 r. po zmianach

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r. po zmianach

Bilans na dzień 31.12.2022 r.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022-31.12.2022 r.

Rok 2021

Bilans na dzień 31.12.2021 r.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021-31.12.2021 r.

ROK 2020

ROK 2019

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Joanna Górko

Dokument z dnia: 12 lipca 2024

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę