bip

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Bilans po zmianach

Rachunek zysków i strat po zmianach

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Joanna Górko

Dokument z dnia: 23 grudnia 2021

Utworzony: 11 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę