bip

Rok 2024

23.04.2024 Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Teatr im. Wilama Horzycy działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 87) w związku z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych informuje, że udzielono zamówienia na udostępnienie pomieszczeń i elementów infrastruktury na potrzeby 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2024 i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki Sp. z o.o., Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń

Rok 2023

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Teatr im. Wilama Horzycy działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz.194 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych informuje, że udzielono zamówienia na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń artystycznych, w tym spektakli i prób odbywających się w ramach 27. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2023 i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z Panem Arkadiuszem Sobierajskim Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ASCO STAGE.

ROK 2022

30. 06.2022

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia Dostawa systemów: nagłośnieniowego, interkomowego, pętli indukcyjnych wraz z montażem, numer sprawy TH/ZP/2/2022

Informacja o kwotach, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego, nr sprawy TH/ZP/2/2022

  1. Zapytanie do SWZ TH/ZP/2/2022

30. 05 2022

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ogłasza nabór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa systemów: nagłośnieniowego, interkomowego, pętli indukcyjnych wraz z montażem, numer sprawy: TH/ZP/2/2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) część 1 – załącznik 1.1.A do SWZ

Koncepcja rozmieszczenia zestawów głośnikowych – załącznik 1.1.B do SWZ

Rozmieszczenie urządzeń – załącznik 1.1.C do SWZ

Rozmieszczenie urządzeń (balkon 1) – załącznik 1.1. D do SWZ

Rozmieszczenie urządzeń (balkon 2) – załącznik 1.1. E do SWZ

Rozmieszczenie urządzeń (przekrój) – załącznik 1.1. F do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrów dla urządzeń elektroakustycznych dużej sceny – załącznik 1.1. G do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) część 2 – załącznik 1. 2. A do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrów dla urządzeń elektroakustycznych małej sceny – załącznik 1.2.B do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) część 3 – załącznik 1. 3. A do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrów dla urządzeń interkomowych dużej i małej sceny – załącznik 1. 3. B do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) część 4 – załącznik 1. 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) część 5 – załącznik 1. 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) część 6 – załącznik 1. 6 do SWZ

Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik 2.1. do SWZ

Oświadczenie sankcyjne – załącznik 2. 2 do SWZ

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik 3 do SWZ

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik 4 do SWZ

Formularz ofertowy – załącznik 5 do SWZ

Wykaz oferowanych urządzeń dla systemów aktywnych – załącznik 5. 1. A do SWZ

Wykaz oferowanych urządzeń dla systemów pasywnych – załącznik 5. 1. B do SWZ

Formularz realizacji parametrów funkcjonalności technicznej (cz. 1) – załącznik 5. 1. C do SWZ

Wykaz oferowanych urządzeń – załącznik 5. 2. A do SWZ

Formularz realizacji parametrów funkcjonalności technicznej (cz. 2) – załącznik 5. 2. B do SWZ

Wykaz oferowanych urządzeń (cz. 3) – załącznik 5. 3. A do SWZ

Formularz realizacji parametrów funkcjonalności technicznej (cz. 3) – załącznik 5. 3. B do SWZ

Wykaz oferowanych urządzeń (cz. 4) – załącznik 5. 4. A do SWZ

Formularz realizacji parametrów funkcjonalności technicznej (cz. 4) – załącznik 5. 4. B do SWZ

Wykaz oferowanych urządzeń (cz. 5) – załącznik 5. 5 do SWZ

Wykaz oferowanych urządzeń (cz. 6) – załącznik 5. 6 do SWZ

Wykaz dostaw – załącznik 6 do SWZ

Projekt umowy w zakresie części 4 i 6 – załącznik 7. 1 do SWZ

Projekt umowy w zakresie części 1, 2, 3 i 5 – załącznik 7. 2 do SWZ.

28.02.2022

Informacja o otwarciu ofert

Informacja do postępowania

Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia Dostawa systemu multimedialnego, numer sprawy TH/ZP/1/2022

  1. Zapytanie do SWZ TH/ZP/1/2022

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ogłasza nabór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa systemu multimedialnego.

18.02.2022

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: Dostawa systemu multimedialnego

17.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja Techniczna Systemu Multimedialnego – załącznik nr 1 do SWZ

Oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniazałącznik nr 4 do SWZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 5 do SWZ

Wykaz dostaw – załącznik nr 6 do SWZ

Projekt umowy – załącznik nr 7 do SWZ

Uwaga: wersja edytowalna formularza do pobrania na https://miniportal.uzp.gov.pl/

ROK 2021

02. 11. 2021 r.

Informacja o otwarciu ofert

23.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów cz. II

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy załączniki nr 1-7 do SWZ

Wzór umowy załącznik nr 8 do SWZ

22.10.2021 r.

Informacja o otwarciu ofert

Unieważnienie postępowania pod nazwą Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny z zakupem mikroportów – część II.

12.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów

Wzór umowy załącznik nr 8 do SWZ

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy załączniki nr 1 – 7 do SWZ

Uwaga: wersja edytowalna formularza do pobrania na https://miniportal.uzp.gov.pl/

ROK 2020

Przetarg nieograniczony z dnia 07 lipca 2020 roku na „Wykonanie kompleksowego remontu budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”, znajduje pod linkiem https://teatr.torun.pl/przetarg-2/

Przetarg nieograniczony z dnia 08 lipca 2020 roku na „Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego”, znajduje się pod linkiem https://teatr.torun.pl/przetarg-wykonanie-systemu-wentylacji-mechanicznej-i-klimatyzacji-sali-teatralnej-robot-w-zakresie-termomodernizacji-stolarki-okiennej-drzwiowej-i-przegrod-zewnetrznych-oraz-modern/

Archiwalne oferty

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Joanna Górko

Dokument z dnia: 23 kwietnia 2024

Utworzony: 9 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę