bip

Pełna i skrócona nazwa instytucji.

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Dyrekcja.

Renata Derejczyk – dyrektor,

Łukasz Czuj – zastępca dyrektora ds. artystycznych

Siedziba i adres.

Plac Teatralny 1, 87 – 100 Toruń

Cyfrowe identyfikatory.

NIP:  956 00 07 858

REGON: 871233617

Konto bankowe: PKO BP SA 63 1020 5011 0000 9702 0092 3037

Kontakt.

centr.: +48 56 622 50 22 fax.: +48 56 622 37 17

e-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl

adres strony internetowej: www.teatr.torun.pl

skrzynka e-PUAP: /teatrwilamahorzycy/skrytka ESP

Załatwianie spraw.

Skargi, wnioski i petycje można składać osobiście w sekretariacie teatru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz:

  • listownie na adres teatru,
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl,
  • przez e-PUAP na adres skrytki ESP.


Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Magda Konopacka

Dokument z dnia: 26 stycznia 2022

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę