bip

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Joanna Górko

Dokument z dnia: 19 listopada 2021

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę