bip

Działalność kulturalna Teatru jest organizowana w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy się w dniu 31 sierpnia następnego roku.

TEATR W MIEŚCIE. MIASTO W TEATRZE Program działalności Teatru Wilama Horzycy na najbliższe 4 sezony artystyczne

Repertuar

Bieżący sezon teatralny

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Magda Konopacka

Dokument z dnia: 24 listopada 2021

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę