bip

09.01.2024

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan zamówień publicznych na rok 2024

Dyrektor Teatru Horzycy informuje o wyniku pisemnego przetargu na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na parking. Treść komunikatu poniżej.

Informacja o wybranej ofercie

19.10.2022

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu zlokalizowanego przed budynkiem zabytkowym teatru od strony ul. Fosa Staromiejska, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t. Szczegóły oraz załączniki do oferty poniżej:

Ogłoszenie

Regulamin postępowania przetargowego

Załączniki do regulaminu:

  1. Załącznik nr 1 – mapa terenu przeznaczonego na wynajem
  2. Załącznik nr 2 – projekt umowy dzierżawy
  3. Załącznik nr 3 – formularz oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie teatru do dnia 07.11.2022 do godziny 11:45

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o modyfikacjach

19.07.2022

Sprostowanie informacji o wyniku postępowania w części 3

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy zawiadamia o wyniku postępowania, którego przedmiotem jest Dostawa systemów: nagłośnieniowego, interkomowego, pętli indukcyjnych wraz z montażem w zakresie dotyczącym części 1, 3, 4 i 6 oraz 2 i 5. Poniżej treści obu komunikatów.

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część 1, 3, 4 i 6

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część 2 i 5

04.03.2022

Dyrektor Teatru Horzycy informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę systemu multimedialnego. Treść komunikatu poniżej.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Teatr im. Wilama Horzycy przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 2

Plan zamówień publicznych na rok 2022

Teatr im. Wilama Horzycy przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan zamówień publicznych na rok 2021

02.11.2021

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów- część II. Poniżej treść komunikatu.

Informacja o wybranej ofercie

27.10.2021

Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów – część I. Poniżej treść komunikatu.

Informacja o wybranej ofercie

Zamówienia publiczne powyżej 130 000,00 zł

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Joanna Górko

Dokument z dnia: 9 stycznia 2024

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę