bip

Adres do doręczeń ePUAP: /teatrwilamahorzycy/skrytka ESP

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych na skrzynkę ePUAP Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu:

  • dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES lub profilem zaufanym
  • akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, XML, PDF, XPS, XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, GIF, TIF, JPG, MPEG, MP3, MP4, ZIP, 7Z, HTML, XHTML
  • maksymalny rozmiar załącznika to 5 MB.

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Magda Konopacka

Dokument z dnia: 15 listopada 2023

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę