bip

Teatr im. Wilama Horzycy jest instytucją artystyczną działającą na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  2. statutu.

Statut określa zakres działalności Teatru, organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania oraz zasady prowadzenia gospodarki finansowej.

Statut 2022

Poniżej uchwała z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wilama Horzycy w Toruniu

Uchwała nr XL/557/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jej uzasadnienie

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Magda Konopacka

Dokument z dnia: 15 lutego 2022

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę