Strona Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wilama Horzycy została utworzona zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).

Instrukcja korzystania ze strony

Na stronie podmiotowej BIP publikowane są informacje i ogłoszenia publiczne dotyczące Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Informacje te zostały podzielone na kategorie i umieszczone w menu przedmiotowym, po lewej stronie strony (patrz nawigacja główna). Kliknięcie na wybraną kategorię powoduje wyświetlenie informacji należących do tej kategorii.