bip

Regulamin Organizacyjny Teatru określa:

-strukturę organizacyjną Teatru,

-podstawowe obowiązki i kompetencje osób pełniących funkcje kierownicze,

-zasady funkcjonowania poszczególnych działów i samodzielnych stanowisk pracy.

Regulamin Organizacyjny Teatru wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 21/2010 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Magda Konopacka

Dokument z dnia: 15 grudnia 2021

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę