bip

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 31.03.2023

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • tabele i wykresy nie posiadają tekstów alternatywnych
 • na stronie znajdują się załączniki w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Stoike-Stempkowska
 • E-mail: edukacja@teatr.torun.pl
 • Telefon: 605034199

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
 • Adres: plac Teatralny 1, 87-100 Toruń
 • E-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl
 • Telefon: 56 622 50 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 .
 Teatr posiada dwa budynki: budynek zabytkowy (Duża Scena, scena Foyer II piętra) oraz budynek Sceny na Zapleczu (Scena na Zapleczu).  

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Joanna Stoike-Stempkowska.
 kontakt: 
edukacja@teatr.torun.pl,
 tel./SMS: 605 034 199 (pn – pt: 9.00 – 16.00)

OTOCZENIE INSTYTUCJI

Wokół Teatru znajduje się nawierzchnia pokryta kostką granitową i płytą granitową.

BUDYNEK ZABYTKOWY DUŻEJ SCENY

DOJŚCIE DO TEATRU

Najbliższy przystanek tramwajowy: Wały Generała Sikorskiego
 Najbliższy przystanek autobusowy: Aleja Solidarności
 Główne wejście do budynku, w którym mieści się Duża Scena znajduje się od strony placu Teatralnego. Budynek ma charakter zabytkowy. Wejście dla osób poruszających się na wózku znajduje się  od strony ul. Fosa Staromiejska (obok wejścia do kawiarni Wejściówka). Wejście oznaczono grafiką przedstawiającą wózek. Wejście jest otwierane przed każdym spektaklem. Przy rezerwacji biletów prosimy o poinformowanie pracowników Biura Obsługi Widzów o potrzebie skorzystania z wejścia.

PARKING

Teatr nie posiada miejsc parkingowych dla widzów. Najbliższe, płatne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Fosa Staromiejska i przy ul. Wilama Horzycy. Parking przy ul. Wilama Horzycy posiada wyznaczone 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno z tych miejsc pozwala na ładowanie samochodu elektrycznego. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności. Postaramy się znaleźć rozwiązanie. 

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.

SZATNIA

Szatnie znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku, po lewej i prawej stronie korytarza przed wejściem na widownię.

WIDOWNIA DUŻEJ SCENY

Na widowni wyznaczone zostały cztery miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Znajdują się one na parterze w  II i X rzędzie.
 Obsługa Widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie.

TOALETA

Toalety znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku, po lewej i prawej stronie korytarza. Toaleta znajdująca się na parterze, po lewej stronie korytarza jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

KASA TEATRU

Kasa Teatru – wejście schodami z zewnątrz budynku. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku nie są w stanie skorzystać z tej przestrzeni. Obecnie rozwiązaniem jest odbiór biletów w dniu spektaklu (pół godziny przed spektaklem) po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów. Jest także możliwość zakupu lub odbioru biletu w innym dzień niż dzień spektaklu. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt z  Biurem Obsługi Widzów. Pracownik wyjdzie na zewnątrz budynku o omówionej godzinie. Prosimy o płatność gotówką. Poza budynkiem nie mamy niestety możliwości przyjęcia płatności kartą. Bilety można kupić także przez Internet: Zakup biletów online
 Kierowniczką Biura Obsługi Widzów jest Agnieszka Warczachowska.
 Tel. 56 622 55 66 (pn.-pt.: 9-16)
 Kontakt: 
awarczachowska@teatr.torun.pl

SCENA FOYER II PIĘTRA

W tym samym budynku mieści się także kameralna scena foyer II piętra. Do foyer II piętra można się dostać wyłącznie schodami. Niestety osoby z niepełnosprawnością ruchu, poruszające się na wózku nie są w stanie tam samodzielnie dotrzeć. Przepraszamy. Będziemy dążyć do dostępności tej części Teatru. Jest to jednak utrudnione ze względu na zabytkowy charakter budynku.

UDOGODNIENIA W BUDYNKU

Teatr posiada sprzęt do transmisji audiodeskrypcji. Została też zamontowana pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji dotykowych i głosowych. Obecnie niestety nie ma też możliwości skorzystania z tłumaczenia na polski język migowy na miejscu lub online.  

BUDYNEK SCENY NA ZAPLECZU

DOJŚCIE DO BUDYNKU

Najbliższy przystanek tramwajowy: Wały Generała Sikorskiego
 Najbliższy przystanek autobusowy: Aleja Solidarności
 Główne wejście do budynku, w którym znajduje się Scena na Zapleczu znajduje się od ul. Fosa Staromiejska. Do wejścia można dostać się najpierw schodami prowadzącymi w dół, a potem z poziomu chodnika. Scena na Zapleczu znajduje się na drugim piętrze. Można dostać się tam schodami lub windą, która znajduje się na zewnątrz budynku. Obsługą windy zajmuje się przeszkolony pracownik. Przy rezerwacji biletów prosimy o informację o potrzebie skorzystania z windy. Winda wjeżdża bezpośrednie na drugie piętro. Niestety osoby z niepełnosprawnością ruchu, poruszające się na wózku nie są w stanie samodzielnie dotrzeć na pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze znajdują się biura, między innymi biura dyrekcji i sekretariat. W przypadku problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.

PARKING

Teatr nie posiada miejsc parkingowych dla widzów. Najbliższe, płatne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Fosa Staromiejska i przy ul. Wilama Horzycy. Parking przy ul. Wilama Horzycy posiada wyznaczone 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno z tych miejsc pozwala na ładowanie samochodu elektrycznego. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności. Postaramy się znaleźć rozwiązanie. 

WIDOWNIA

Znajduje się na drugim piętrze. Miejsca dla osób poruszających się wózku są ustalane podczas rezerwacji biletów w zależności od wystawianego spektaklu. Miejsca dla osób niewidomych są dostępne wszędzie. Obsługa Widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.

SZATNIA

Znajduje się na parterze naprzeciwko wejścia do budynku. Od osób z niepełnosprawnością ruchu korzystających z windy płaszcz lub kurtkę odbierze Obsługa Widzów znajdująca się na drugim piętrze.

TOALETA

Dwie toalety znajdują się drugim piętrze. Jedna z nich posiada szerokie drzwi wejściowe i wystarczająco dużo miejsca, aby osoba poruszająca się na wózku mogła skorzystać. Ta toaleta do czerwca 2023 będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW

Biuro Obsługi Widzów znajduje się na parterze, ale osoby poruszające się na wózku nie będą w stanie do niego dotrzeć ze względu na schody prowadzące do budynku. Obecnie rozwiązaniem jest odbiór biletów w dniu spektaklu (pół godziny przed spektaklem) po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów. Jest także możliwość zakupu lub odbioru biletu w innym dzień niż dzień spektaklu. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w Biurze Obsługi Widzów. Pracownik wyjdzie na zewnątrz budynku o omówionej godzinie. Prosimy o płatność gotówką. Nie mamy niestety możliwości przyjęcia płatności kartą poza budynkiem. Bilety można kupić także przez Internet:Zakup biletów online

Przy jednym stanowisku została zamontowana pętla indukcujna.
 Kierowniczką Biura Obsługi Widzów jest Agnieszka Warczachowska
 Tel. 56 622 55 66 (pn.-pt.: 9-16)
 Kontakt: 
awarczachowska@teatr.torun.pl

UDOGODNIENIA W BUDYNKU

Teatr posiada sprzęt do transmisji audiodeskrypcji. Zakupiona została również pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i informacji dotykowych. Obecnie niestety nie ma też możliwości skorzystania z tłumaczenia na polski język migowy na miejscu lub online. 

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

SPEKTAKLE I WARSZTATY 
 
 Stopniowo podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli i warsztatów. Obecnie w repertuarze mamy spektakle z audiodeskrypcją: „9 x John L.”, „Hamlet”, „Być jak Thelma i Louise, czyli w stronę Meksyku”, „Antygona w Nowym Jorku”, „Cholernie mocna miłość, „Bareja wieczorową porą”, „Noce i dnie”, „Cud”. Organizujemy także pokazy spektakli z napisami i tłumaczeniem na polski język migowy.
 Zapraszamy na tyflowarsztaty i warsztaty teatralne z tłumaczeniem na polski język migowy. Organizujemy także zwiedzanie teatru z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na PJM. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Joanną Stoike-Stempkowska: edukacja@teatr.torun.pl, numer telefonu: 605 034 199.

Dążymy do pełnej dostępności. Nasz Teatr czeka wiele wyzwań w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę z obecnych niedogodności. Bardzo Państwa za nie przepraszamy. Będziemy się starać, aby każda wizyta w teatrze przebiegała jak najbardziej komfortowo. Potrzeby osób z niepełnosprawnością uwzględniamy w naszych działaniach artystycznych i edukacyjnych. Będziemy wdzięczni za współpracę oraz wszystkie uwagi i sugestie.

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za okres sprawozdawczy 20.09.2020 – 01.01.2021 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za okres sprawozdawczy 20.09.2020 – 01.01.2021 r. – wersja dostępna cyfrowo.

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • tabele i wykresy nie posiadają tekstów alternatywnych
 • na stronie znajdują się załączniki w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Peplinska-Pietrzak.
 • E-mail: edukacja@teatr.torun.pl
 • Telefon: 605034199

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
 • Adres: plac Teatralny 1, 87-100 Toruń
 • E-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl
 • Telefon: 56 622 50 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli, warsztatów, wydarzeń towarzyszących oraz budynków należących do Teatru.
Teatr posiada dwa budynki: budynek zabytkowy (Duża Scena, scena Foyer II piętra) oraz budynek Sceny na Zapleczu (Scena na Zapleczu).  

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Katarzyna Peplinska-Pietrzak.
kontakt: edukacja@teatr.torun.pl,
tel./SMS: 605 034 199 (pn – pt: 9.00 – 16.00)

OTOCZENIE INSTYTUCJI

Wokół Teatru znajduje się nawierzchnia pokryta kostką granitową i płytą granitową.

BUDYNEK ZABYTKOWY DUŻEJ SCENY

DOJŚCIE DO TEATRU

Najbliższy przystanek tramwajowy: Wały Generała Sikorskiego
Najbliższy przystanek autobusowy: Aleja Solidarności
Główne wejście do budynku, w którym mieści się Duża Scena znajduje się od strony placu Teatralnego. Budynek ma charakter zabytkowy. Wejście dla osób poruszających się na wózku znajduje się  od strony ul. Fosa Staromiejska (obok wejścia do kawiarni Wejściówka). Wejście oznaczono grafiką przedstawiającą wózek. Wejście jest otwierane przed każdym spektaklem. Przy rezerwacji biletów prosimy o poinformowanie pracowników Biura Obsługi Widzów o potrzebie skorzystania z wejścia.

PARKING

Teatr nie posiada miejsc parkingowych dla widzów. Najbliższe, płatne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Fosa Staromiejska i przy ul. Wilama Horzycy. Parking przy ul. Wilama Horzycy posiada wyznaczone 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno z tych miejsc pozwala na ładowanie samochodu elektrycznego. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności. Postaramy się znaleźć rozwiązanie. 

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.

SZATNIA

Szatnie znajdują sie na parterze i pierwszym piętrze budynku, po lewej i prawej stronie korytarza przed wejściem na widownię.

WIDOWNIA DUŻEJ SCENY

Na widowni wyznaczone zostały cztery miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Znajdują się one na parterze w w II i X rzędzie.
Obsługa Widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie.

TOALETA

Toalety znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku, po lewej i prawej stronie korytarza. Toaleta znajdująca się na parterze, po lewej stronie korytarza jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

KASA TEATRU

Kasa Teatru – wejście schodami z zewnątrz budynku. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku nie są w stanie skorzystać z tej przestrzeni. Obecnie rozwiązaniem jest odbiór biletów w dniu spektaklu (pół godziny przed spektaklem) po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów. Jest także możliwość zakupu lub odbioru biletu w innym dzień niż dzień spektaklu. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt z  Biurem Obsługi Widzów. Pracownik wyjdzie na zewnątrz budynku o omówionej godzinie. Prosimy o płatność gotówką. Poza budynkiem nie mamy niestety możliwości przyjęcia płatności kartą. Bilety można kupić także przez Internet: Zakup biletów online
Kierowniczką Biura Obsługi Widzów jest Agnieszka Warczachowska.
Tel. 56 622 55 66 (pn.-pt.: 9-16)
Kontakt: awarczachowska@teatr.torun.pl

SCENA FOYER II PIĘTRA

W tym samym budynku mieści się także kameralna scena foyer II piętra. Do foyer II piętra można się dostać wyłącznie schodami. Niestety osoby z niepełnosprawnością ruchu, poruszające się na wózku nie są w stanie tam samodzielnie dotrzeć. Przepraszamy. Będziemy dążyć do dostępności tej części Teatru. Jest to jednak utrudnione ze względu na zabytkowy charakter budynku.

UDOGODNIENIA W BUDYNKU

Teatr posiada sprzęt do transmisji audiodeskrypcji. W sierpniu 2022 r. planujemy zakup i montaż pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji dotykowych i głosowych. Obecnie niestety nie ma też możliwości skorzystania z tłumaczenia na polski język migowy na miejscu lub online.  

BUDYNEK SCENY NA ZAPLECZU

DOJŚCIE DO BUDYNKU

Najbliższy przystanek tramwajowy: Wały Generała Sikorskiego
Najbliższy przystanek autobusowy: Aleja Solidarności
Główne wejście do budynku, w którym znajduje się Scena na Zapleczu znajduje się od ul. Fosa Staromiejska. Do wejścia można dostać się najpierw schodami prowadzącymi w dół, a potem z poziomu chodnika. Scena na Zapleczu znajduje się na drugim piętrze. Można dostać się tam schodami lub windą, która znajduje się na zewnątrz budynku. Obsługą windy zajmuje się przeszkolony pracownik. Przy rezerwacji biletów prosimy o informację o potrzebie skorzystania z windy. Winda wjeżdża bezpośrednie na drugie piętro. Niestety osoby z niepełnosprawnością ruchu, poruszające się na wózku nie są w stanie samodzielnie dotrzeć na pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze znajdują się biura, między innymi biura dyrekcji i sekretariat. W przypadku problemów i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.

PARKING

Teatr nie posiada miejsc parkingowych dla widzów. Najbliższe, płatne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Fosa Staromiejska i przy ul. Wilama Horzycy. Parking przy ul. Wilama Horzycy posiada wyznaczone 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno z tych miejsc pozwala na ładowanie samochodu elektrycznego. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności. Postaramy się znaleźć rozwiązanie. 

WIDOWNIA

Znajduje się na drugim piętrze. Miejsca dla osób poruszających się wózku są ustalane podczas rezerwacji biletów w zależności od wystawianego spektaklu. Miejsca dla osób niewidomych są dostępne wszędzie. Obsługa Widzów pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.

SZATNIA

Znajduje się na parterze naprzeciwko wejścia do budynku. Od osób z niepełnosprawnością ruchu korzystających z windy płaszcz lub kurtkę odbierze Obsługa Widzów znajdująca się na drugim piętrze.

TOALETA

Dwie toalety znajdują się drugim piętrze i niestety nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jedna z nich posiada natomiast szerokie drzwi wejściowe oraz oznaczenie.

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW

Biuro Obsługi Widzów znajduje się na parterze, ale osoby poruszające się na wózku nie będą w stanie do niego dotrzeć ze względu na schody prowadzące do budynku. Obecnie rozwiązaniem jest odbiór biletów w dniu spektaklu (pół godziny przed spektaklem) po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurem Obsługi Widzów. Jest także możliwość zakupu lub odbioru biletu w innym dzień niż dzień spektaklu. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w Biurze Obsługi Widzów. Pracownik wyjdzie na zewnątrz budynku o omówionej godzinie. Prosimy o płatność gotówką. Nie mamy niestety możliwości przyjęcia płatności kartą poza budynkiem. Bilety można kupić także przez Internet:Zakup biletów online
Kierowniczką Biura Obsługi Widzów jest Agnieszka Warczachowska
Tel. 56 622 55 66 (pn.-pt.: 9-16)
Kontakt: awarczachowska@teatr.torun.pl

UDOGODNIENIA W BUDYNKU

Teatr posiada sprzęt do transmisji audiodeskrypcji. W sierpniu 2022 planujemy zakup przenośnych pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i informacji dotykowych. Obecnie niestety nie ma też możliwości skorzystania z tłumaczenia na polski język migowy na miejscu lub online. 

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

SPEKTAKLE I WARSZTATY 

Stopniowo podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli i warsztatów. Obecnie w repertuarze mamy spektakle z audiodeskrypcją: „9 x John L.”, „Hamlet”, „Być jak Thelma i Louise, czyli w stronę Meksyku”, „Antygona w Nowym Jorku”, „Cholernie mocna miłość, „Bareja wieczorową porą”. Organizujemy także pokazy spektakli z napisami i tłumaczeniem na polski język migowy.
Zapraszamy na tyflowarsztaty i warsztaty teatralne z tłumaczeniem na polski język migowy. Organizujemy także zwiedzanie teatru z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na PJM. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Katarzyną Peplinską-Pietrzak: edukacja@teatr.torun.pl, numer telefonu: 605 034 199.

Dążymy do pełnej dostępności. Nasz Teatr czeka wiele wyzwań w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę z obecnych niedogodności. Bardzo Państwa za nie przepraszamy. Będziemy się starać, aby każda wizyta w teatrze przebiegała jak najbardziej komfortowo. Potrzeby osób z niepełnosprawnością uwzględniamy w naszych działaniach artystycznych i edukacyjnych. Będziemy wdzięczni za współpracę oraz wszystkie uwagi i sugestie.

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Joanna Górko

Dokument z dnia: 4 kwietnia 2023

Utworzony: 31 marca 2021


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę